rotate background

RODO

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW Argo Sp z o.o. W ZAKRESIE WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH („RODO”)

Dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] w skrócie nazywane RODO.

 

Informacja odnośnie administrowania danymi osobowymi w ARGO Sp. z o.o., zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARGO Sp. z o.o. z siedzibą w 20-210 Lublin, ul. Tokarska 21, NIP 712-299-35-43, dane
    kontaktowe e-mail: biuro@argo.info.pl, tel. 81 749-23-10
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług, a podstawą prawną działań Administratora
    Danych Osobowych są przepisy prawą tj. art.6 ust. 1 lit. b. i c. Rozporządzenia.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy, a po zakończeniu współpracy dane te będą usunięte, chyba że
    przepisy prawa albo nasz interes jako administratora danych będą obligowały nas do dalszego przetwarzania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
    przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych
    osobowych narusza przepisy prawa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować odmową realizacji celu do którego są
    niezbędne.